במרכזי המחקר של הלמהולץ קיימות תשתיות מחקר ייחודיות, החל במעבדות למחקר וניסויים מגוונים, מרכזי מחשבים, ספינות מחקר וכלה במאיצי חלקיקים וראקטורים המפיקים פוטונים, יונים ונויטרונים. תשתיות אלו מספקות בסיס מצוין לניסויים ועומדות לרשות חוקרי הלמהולץ ולחוקרים מרחבי העולם.

מתקני המחקר של אגודת הלמהולץ הם דוגמא לחלוקת אחריות מחקרית בקרבקהילת המחקר בגרמניה ושיתוף פעולה בינה לבין מכוני מחקר, אוניברסיטאות בגרמניה ומחוצה לה. ההנחיות הכלליות מגיעות מהאגודה וקובעות את העקרונות הבסיסיים לשיתוף צדדים נוספים, שימוש בתשתיות אלה ומקום קיום המחקר.

תשתיות מחקר מגוונות, רחבות, בעלות טכנולוגיות מתקדמות וייחודיות קיימות בכל אחד מששת תחומי המחקר בהם עוסקים חוקרי אגודת הלמהולץ במרכזים השונים.

בלינק המצורף מוצגת מפת תשתיות ומתקני המחקר הפעילים של אגודת הלמהולץ המיועדים לפעילות מחקרית של גופים שלישיים- עבור חוקרים מגרמניה או חוקרים ממדינות זרות ובעיקר לאוניברסיטאות או לגופים שאינם אוניברסיטאות.

מפת תשתיות המחקר של אגודת הלמהולץ.

פיתוח, הקמה ותפעול של תשתיות מחקר עבור קהילת חוקרים בינלאומית מהווים מרכיב עיקרי בייעוד של אגודת הלמהולץ. חלק משמעותי מהתכנון לפיתוח תשתיות המחקר עבור כל תחום מחקר מסופק ע״י ״מפת תשתיות המחקר״  שבה מתווה אגודת הלמהולץ את התכנון הנוכחי של תשתיות ומתקני המחקר שברשותה.

בשנת 2011 הציגה אגודת הלמהולץ לראשונה את ״מפת תשתיות המחקר״ ביחס לכל תחום מחקר. כמו כן, קיימת גירסה מעודכנת שכוללת את הפיתוח ואת תהליך קבלת ההחלטות מאז 2011.

 

Helmholtz Roadmap 2015

Print Version
תשתיות למחקרים

יצירת קשר