אגודת הלמהולץ, בעבודתה המיוחדת תורמת להבנת מערכות מורכבות הקובעות את חיי האדם והסביבה. האגודה מציעה פתרונות ותשובות בנושאים מכריעים, אשר מטרידים את האנושות היום כמו גם בעתיד: אספקת אנרגיה מאובטחת ואמינה, שימוש בר-קיימא במשאבים, ניידות עתידית וטיפול במחלות חשוכות מרפא. אולם מחקריה דנים גם בשאלות בעלות מהות ראשונית ובסיסית יותר, כמו זו של מוצא היקום.

אנרגיה
 
כדור הארץ וסביבה
 
רפואה
 
תעופה, חלל ותחבורה
 
חומרים
 
טכנולוגיות מפתח
 
מדע פתוח
מידע & מדעי הנתונים
שיתופי פעולה בינלאומיים
Print Version
מחקר

יצירת קשר