אגודת הלמהולץ, בעבודתה המיוחדת תורמת להבנת מערכות מורכבות הקובעות את חיי האדם והסביבה. האגודה מציעה פתרונות ותשובות בנושאים מכריעים, אשר מטרידים את האנושות היום כמו גם בעתיד: אספקת אנרגיה מאובטחת ואמינה, שימוש בר-קיימא במשאבים, ניידות עתידית וטיפול במחלות חשוכות מרפא. אולם מחקריה דנים גם בשאלות בעלות מהות ראשונית ובסיסית יותר, כמו זו של מוצא היקום.

אנרגיה
 
כדור הארץ וסביבה
 
רפואה
 
תעופה, חלל ותחבורה
 
חומרים
 
טכנולוגיות מפתח
 
מדע פתוח
מידע & מדעי הנתונים
שיתופי פעולה בינלאומיים
Print Version
מחקר

יצירת קשר

Your Cookie Preferences

Our website uses cookies necessary for ensuring the technical functionality and accessibility of its online services. We also employ optional cookies to learn more about how you use our website and to optimise our services accordingly. Visit our privacy policy page for more details about cookie usage. There you can change your cookie setting anytime.

I accept the use of cookies.