ניהול וגיוס חוקרים מוכשרים במיוחד הוא חלק בלתי נפרד ממשימות אגודת הלמהולץ. זו הסיבה שהלמהולץ פיתחה אסטרטגיה שמטרתה לתמוך בחוקר צעיר ומוכשר בכל שלבי הקריירה שלו. כל האמצעים המוצעים מבוססים על עקרון שוויון הזדמנויות.
התמיכה המוצעת כוללת הצעות מימון ופיתוח אישי או מקצועי למועמדים מכל רמות ההסמכה, החל מתלמידי התואר הראשון ועד לרמת מרצה צעיר. לשם כך, מרכזי המחקר של הלמהולץ והנהלת העמותה עובדים יחד באיגום כוחות ומשאבים. על פי האסטרטגיה הנוכחית לניהול וגיוס חוקרים צעירים ומוכשרים של העמותה, ההתמקדות וריכוז המאמצים הכלליים הינם בתמיכה בחוקרים בשלב הפוסט-דוקטורט ובנשים מדעניות, כמו גם במועמדים לתפקידי ניהול.

מה שמבדיל אותנו
שוויון הזדמנויות
האקדמיה למנהיגות של הלמהולץ
מדע
אדמיניסטרציה וניהול
תשתית טכנולוגית
משרות פנויות
Print Version
קריירה & כשרונות

יצירת קשר

Your Cookie Preferences

Our website uses cookies necessary for ensuring the technical functionality and accessibility of its online services. We also employ optional cookies to learn more about how you use our website and to optimise our services accordingly. Visit our privacy policy page for more details about cookie usage. There you can change your cookie setting anytime.

I accept the use of cookies.