מדעני הלמהולץ מספקים תרומה חשובה לחדשנות בגרמניה באמצעות הפצת הידע וניצול יוזמות כלכליות לשימוש בתוצאות מחקר רלוונטיות. במקביל מושם  דגש רב, ההולך וגובר בהתמדה, על הצורך והחשיבות להעברת ידע וטכנולוגיה בתוך ובקרב מרכזי הלמהולץ.

ההבנה וההקפדה על יתרונות ותרומתם של ממצאי המחקר מהווים את הבסיס של החברה שלנו. תגליות מדעיות רבות - בין אם מכוונות או אקראיות במקרים מסוימים - מגיעות לשיאן בחידושים מדעיים ו/או משפיעות על חיי היומיום שלנו. העברה זו מהמדע הבסיסי  ליישום מעשי היא חלק מהותי ממשימות עמותת הלמהולץ אך רק לעתים נדירות מתרחשת בכוחות עצמה. זהו תהליך הדורש תיאום אינטנסיבי בין השותפים המעורבים, ובמידה מסוימת גם השקעות תקציביות משמעותיות. מחלקת ״חדשנות והעברת ידע״ של הלמהולץ אחראית על הממשק המרכזי של קידום וחיזוק הקשר בין מחקר לבין  החברה, הכלכלה והפוליטיקה.

חדשות
הפצת טכנולוגיה
הפצת ידע
Print Version
הפצת ידע וחדשנות

יצירת קשר

  • Photo of Arne Meyer-Haake