אגודת הלמהולץ מקדמת  את יעדי המחקר ארוכי הטווח של גרמניה בפרט והחברה בכללותה, כולל מחקר בסיסי המבוצע בחופש ובאוטונומיה מדעיים. לשם כך, היא עורכת מחקרים ברמה הגבוהה ביותר על מנת לזהות ולחקור את האתגרים העיקריים העומדים בפני החברה, המדע והכלכלה. אגודת הלמהולץ מאגדת 19 מרכזי מחקר מדעיים-טכניים וביולוגיים-רפואיים ברחבי גרמניה, אשר עוסקים בשישה תחומי מחקר. עם יותר מ -42,000 עובדים ותקציב שנתי של יותר מ -5 מיליארד אירו, אגודת הלמהולץ היא הארגון המדעי הגדול ביותר בגרמניה. האגודה פועלת ברוח עבודתו המחקרית והמסורתית של המדען, פרופ' הרמן פון הלמהולץ (1821-1894) ועל שמו היא קרויה.

אודות הארגון
הלמהולץ - מרכזי המחקר
מודלים לשיתופי פעולה
תהליכי עבודה
Print Version
אודותינו

יצירת קשר

Your Cookie Preferences

Our website uses cookies necessary for ensuring the technical functionality and accessibility of its online services. We also employ optional cookies to learn more about how you use our website and to optimise our services accordingly. Visit our privacy policy page for more details about cookie usage. There you can change your cookie setting anytime.

I accept the use of cookies.